Quelques "faux amis" du français en polonais

(la présente page a été écrite pour l'essentiel en 1994 et mise en ligne en 2002 sur mon site personnel puis complétée plus ou moins régulièrement par la suite)

version pdf à télécharger

terme polonais et sa traduction

faux ami français et sa traduction

adapter
tourne-disque

adaptateur
transformator

afera
scandale ; liaison (amoureuse)
affaire
rzecz; sprawa; interes; kwestia; afera

agitacja
propagande politique ; militantisme

agitation
poruszenie; niepokój, wzburzenie

agrafka
épingle à nourrice

agrafe
klamra; spinka; zszywacz

akademia
célébration, commémoration ; académie

académie
akademia; regionalna organizacja oświaty

akademik
académicien ; foyer d’étudiant

académique
akademicki

akt
nu ; acte

acte
czyn; akt

aktualny
d’aujourd’hui, d'actualité, à jour, valide

actuel
współczesny; bieżący; obecny

alimenty
pension alimentaire

aliments
żywność; alimenty (langue juridique)

amator
amateur

amateur
miłośnik; zwolennik; amator

ambulans
ambulance ; installation mobile (p.ex. ambulans pocztowy)

ambulance
karetka pogotowia

amerykanka
fauteuil-lit convertible
américaine
samochód amerykański; papieros amerykański

ankieta
formulaire, questionnaire ; enquête

enquête
wywiad; badanie; dochodzenie; ankieta

antena
antenne (télévision, radio...)
antenne
antena; filia, oddział, delegatura

antykwariat
bouquiniste

antiquité
starożytność

apartament
suite

appartement
mieszkanie

apparat
appareil
apparat
pompa, wystawność

apel
rassemblement, appel

appel
wezwanie; wołanie; sygnał; odwołanie; apel

architektonyczny,
architectural
architectonique,
1. sztuka i nauka budowy
2. termin filozoficzny (Arystoteles, Kant)

aptekarz
pharmacien

apothicaire
farmaceuta, aptekarz (mot vieilli)

atrapa
trompe-l’œil, factice

attrape
pułapka; oszustwo

awantura
dispute, scène, altercation

aventure
przygoda

bateria
pile, batterie

batterie
akumulator; bateria

bazar
marché
bazar
bazar, bałagan (désordre)
benefis
hommage
bénéfice
zyski, korzyść, pożytek

benzyna
essence

benzine – benzène
benzyna lekka; benzen

blankiet
formulaire

blanquette
(de Limoux) musujące wino;
(de veau) potrawka w białym sosie

bluzka
chemisier, polo

blouse
fartuch

brązowy
marron, brun

bronzé
opalony

brutto
net
brut
netto

budyń
pouding

boudin
kaszanka

bufet
bar

buffet
kredens, bufet, poczęstunek

bursa
pension

bourse
giełda; stypendium

car
tsar (ou czar)
car
autobus, autokar

centrala
standard, central téléphonique

centrale
organ główny, organ centralny

daniel
daim
Daniel
Daniel (imię)
dealer
négociant, distributeur, concessionnaire
dealer
nielegalny handlarz narkotyków

dekoracja
décoration, décor

décoration
odznaczenie; dekoracja

dekret
décret, édit, décision, ordonnance, arrêté
décret
dekret (we Francji: akt prawny podpisany przez Prezydenta Republiki lub Premiera)

delegacja
voyage professionnel ; délégation

délégation
delegacja (wybrana grupa ludzi)

delikatesy
épicerie, épicerie fine
délicatesse
delikatność; czułość; finezja; cienkość

demonstracja
manifestation, démonstration

démonstration
dowodzenie; dowód; pokaz

demoralizować
dépraver, dévergonder, corrompre

démoraliser
zasmucać, zniechęcać, przygnębiać, psuć humor

demoralizacja
dépravation, perte des repères moraux, perte des valeurs (morales)
démoralisation
zniechęcanie, depresja
deportacja
expulsion
déportation
zesłanie (np. do obozów koncentracijnych);

deser
dessert

désert
pustynia

dewiza
devise (sentence brève exprimant une pensée forte)
devise ; forme du verbe deviser
dewiza, waluta; rozmawiać

dęty
instruments à vent

dents
zęby

dieta
diète (régime alimentaire)
diète
Sejm, dieta

dom
maison

dôme
kopuła

dusza
esprit, âme
douche
prysznic
dziekan
doyen
decan
dekada (zodiak)

dyrygent
chef d’orchestre

dirigeant
przywódca; naczelnik;

dywan
tapis

divan
wersalka

edytor
(informatique) traitement de texte

éditeur
wydawca

ekspozytura
succursale
exposition
wystawa

ekspresja
expressivité

expression
wyrażenie

emeryt, emerytura
retraité, retraite
émérite
doświadczony, wysłużony

esencja
extrait (de plantes p. ex.)

essence
benzyna

exposé
déclaration de politique générale du chef du gouvernement
exposé,
praca ustna licealisty lub studenta

ewidencja
suivi

évidence
oczywistość

faktyczny
réel

factice
sztuczny

fason
coupe (d’un vêtement)

façon
sposób

fatalny
catastrophique, affreux, désastreux, mauvais, déplorable

fatal
nieunikniony; śmiertelny; nieuchronny

figura
figure, silhouette

figure
osobistość; postać; wyraz twarzy; figura

filia
antenne, filiale
filiale
oddział, filia, ekspozytura

flaki
tripes

flaque
kałuża

folia
feuille, film

folie
szaleństwo

frekwencja
fréquentation, participation (électorale)

fréquence
częstotliwość

frez
fraise (outil)

fraise
truskawka, poziomka; frez (wiertło)

frezje
freesia (fleurs)

fraisier
truskawka

fuzja
fusion, fusil

fusée
rakieta

galanteria
mercerie, galanterie

galanterie
galanteria

garaż
garage

garage
warsztat samochodowy, salon samochodowy, garaż

garnitur
costume

garniture
okładzina; przybranie; dodatki

gimnazjum
collège, lycée (avant guerre)

gymnase
sala gimnastyczna

gol
but

goal
bramkarz

gril
grill

grille
siatka; ogrodzenie

guma
caoutchouc, chewing-gum, élastique, gomme, pneu

gomme
gumka

herbata
thé
herbacée
zioło
hotel
hôtel
hôtel
hotel; pałacyk miejski  (hôtel particulier); ratusz (hôtel de ville); poczta glówna (hôtel des postes); komenda policja (hôtel de police), etc.
hostel
auberge de la jeunesse, hôtel bon marché
hôtel
hotel

impotent
impuissant (sexuel)

impotent
ułomny; kaleki; ubezwładniony

indeks
livret de notes, carnet de notes (études supérieures)

index
wskazujący palec

infuzja
perfusion
infusion
herbata ziołowa

interes
intérêt, affaires, entreprise

intérêt
odsetki, interes

izba
pièce (d'une maison) ; chambre (parlementaire, de commerce, etc.)
isba ou izba
tradycyjny drewniany rosyjski dom chłopsky
jubiler
joaillier, bijoutier
jubilaire ; jubiler (v.)
jubilat ; uradować się, ucieszyć się

kadencja
mandat (politique)

cadence
takt; rytm; tempo

kadr
service du personnel

cadre
rama; kierujący pracownik

kaloryfer
radiateur

calorifère (mot vieilli)
kaloryfer

kampania
campagne (électorale, promotionnelle)

campagne
wieś, pole; kampania

karo
carreau (aux cartes)
carreau
szyba; plytka; kafelka; karo

karuzela
manège

carrousel
parada konna

kasacja
cassation ; casse
cassation
kasacja (juridique)

kasować
éliminer ; composter

casser
złamać; zniszczyć

kastet
casse-tête (arme)
casse-tête
łamigłówka; kastet

kolacja
dîner

collation
przekąska

kolega
camarade, ami, collègue

collègue
kolega z pracy, kolega po fachu

kolegium
collège (ens. supérieur) ; tribunal de 1e instance

collège
kolegium; gimnazjum

kolokwium
contrôle, interrogation

colloque
zjazd; konferencja

komiks
bande dessinée

comique
komiczny; zabawny; śmieszny

kompot
boisson à base de fruits cuits à l'eau

compote
mus jabłkowy

kompromitacja
ridicule, compromission

compromission
kompromis; układ

konduktor
contrôleur, receveur

conducteur
przewodnik; kierowca, szofer; motorniczy

konsumować
consommer

se consumer
zniszczyć; pochłonąć

kostium
maillot de bain

costume
garnitur

kotlet
(mielony) steak haché ; (panierowany) escalope panée

côtelette
żeberka; żebro

kujon
bachoteur ; bûcheur

couillon
głupiec; dureń

kulturalny
cultivé, bien élevé, distingué

culturel
kulturalny, związany z kulturą

kupa
tas, pile, amas

coupé
kocz, powóz skryty

kupić
acheter

couper
kroić; obciąć

kurant
carillon

courant
prąd; nurt

kurant
carillon
courante
biegunka
kurator
responsable régional de l'éducation ; commissaire d’une exposition ; tuteur
curateur
kurator (osoba wyznaczona przez sąd na przedstawiciela osoby, która nie może sama prowadzić swoich spraw)

kuraż
bravade, courage

courage
odwaga

kurs
cours

course
wyścig

kujon
bûcheur, bon élève
couillon
dupek, glupiec

laik
laïc ; non-spécialiste

laïc
świecki

lektor
lecteur, professeur de langue

lecteur
lektor, czytelnik, czytnik

lektura
lecture scolaire

lecture
czytanie; odczytywanie; lektura

lis
renard
lis, lys
lilia
lis
renard
lisse
gladki
list
lettre, épitre
liste
lista

lornetka
jumelles

lorgnette
luneta

luneta
lorgnette, longue-vue
lunettes
okulary

lustro
miroir

lustre
żyrandol, świecznik; okres 5 lat

magazyn
magazine, entrepôt

magasin
sklep, skład, magazyn

magazyn
magazine, entrepôt

magazine
czasopismo, magazyn

makaron
pâtes alimentaires, macaroni

macaron
makaronik (ciastko)

mandat
amende

mandat
przekaz pocztowy; nakaz; kadencja

manifestacja
manifestation

manifestation
objawienie; przejaw; demonstracja

mankament
inconvénient

manquement
uchybienie

marynarka
veste ; marine de guerre (marynarka wojenna)
marinière
bluza marynarska (damska); kulin. przyprawa z białym winem i cebulą

masoneria
franc-maçonnerie

maçonnerie
murowanie; murarka; masoneria, wolno-mularstwo

maszerować
défiler ; marcher à pas cadencé

marcher
chodzić

materiał
tissu, matériau, programmes

matériel
sprzęt, wyposażenie

medycyna
médecine

médecine
medycyna; lekarstwo

mer
maire (en France)
maire
mer, prezident miasta, burmistrz, wójt, sołtys
mer
maire (en France)
mer
morze

mgr
abréviation du titre universitaire magister

mgr
skrót „monseigneur (np. biskup)

migdały
amandes ; amygdales

amygdales
migdały (w gardle)

migdały (drugie)
végétations
végétations
wegetacje; drugie migdały

minus
moins

minus
zero

moneta
pièce de monnaie

monnaie
waluta

mus
compote de fruits

mousse
(f.) piana; (m.) majtek

narkotyzować
dégager une mauvaise odeur

narcotiser
usypiać

oliwa
huile (d'olive)

olive
oliwka

omlet
préparation aux œufs brouillés

omelette
jajecznica

opinia
réputation ; opinion

opinion
przekonanie; zdanie; mniemanie; opinia

ordynans
officier d’ordonnance

ordonnance
recepta; porządek

ordynarny
vulgaire, grossier, trivial

ordinaire
zwyczajny; ordynariusz

ordynator
chef de service (hôpital)
ordinateur
komputer
palto
manteau (d'hiver)
paletot (terme vieilli)
płaszcz (pół krótki)

palma
palmier

palme
liść palmy

papryka
poivron
paprika (m.)
papryka (przyprawa w proszku)

parasol
parapluie

parasol
parasol przeciwsłoneczny

parter
rez-de-chaussée

parterre
kwietnik (w ogrodzie); parter (w teatrze)

patron
patron ; protecteur

patron
właściciel; patron, szablon

pedagog
conseiller d'éducation, pédagogue, éducateur
pédagogue
pedagog (fachowiec)

pensja
salaire

pension
renta; pensjonat; internat

pensjonat
maison avec chambres d'hôtes ; hôtel familial
pensionnat
internat

peron
quai de gare

perron
ganek

pies
chien

pièce
pokój; sztuka; moneta

polonez
danse « polonaise »

polonaise
polska; polonez

popularyzacja
diffusion, popularisation

popularisation
popularyzacja; upowszechnienie

pozycja
rang, position, attitude

position
pozycja; położenie; miejsce

praktykant
stagiaire

pratiquant
praktykujący

Premier
Premier ministre ; chef de gouvernement

premier
pierwszy

politechnika
école polytechnique, école d'ingénieur, université de technologie
Polytechnique
elitarna uczelnia państwowa tzw. X

prezbyter
diacre permanent

presbytère
plebania

prezydent
président ; maire de grande ville (en Pologne)
président
prezydent; prezes; przewodniczący ; rektor

proces
processus ; procès

procès
proces; sprawa sądowa

pub
pub (à l’anglaise)

pub
pub; reklama

rabat
escompte, réduction, remise, rabais
rabat
ozdobny kołnierz, plastron ; klapka

radiator
radiateur (terme technique)

radiateur
kaloryfer

radio
radio, radiodiffusion

radio
radio; rozgłośnia; rentgen; rentgenogram

rakieta
raquette, fusée

roquette
rakieta (broń)

rakieta
raquette, fusée

raquette
rakieta (tenisowa)

rama
cadre

rame
wiosło; skład pociągu/metra

rata
échéance

rate
śledziona; samica szczura

recepta
ordonnance (médicale)

recette
przepis (kulinarny); wpływ

regał
étagère

régal
przysmak; przyjemność

rejon
secteur, zone

rayon
promień; szprycha; półka

reklamować
faire de la publicité, promouvoir

réclamer
domagać się, wymagać, żądać

rekompensata
indemnité
compensation
kompensacja; odszkodowanie
chambre de compensation : izba rozliczeniowa
rekompensata
indemnité, compensation
récompense
nagroda

rekreacja
loisirs

récréation
przerwa (w szkole)

rektor
recteur; président d’université

recteur
rektor; regionalny naczelnik oświaty

relacja
relation, compte rendu
relation
stosunek, znajomość, znajomy, relacja
remanent
inventaire
rémanent
stały, trwały
remis
match nul
remise
rabat ; wozownia, pomieszczenie do przechowywania sprzętu
rewanż
revanche, (match) retour
revanche
zemsta; odwet; rewanż

rewizja
inspection, contrôle

révision
powtórki; przegląd; zmiana;

rewizor
inspecteur, contrôleur

réviseur
recenzent, korektor, rewident, kontroler

rezydencja
résidence

résidence
siedziba; miejsce pobytu

reżyser
metteur en scène

régisseur
zarządca; intendent; inspiscient

Riviera
Côte d’Azur

rivière
rzeka

rondel
casserole

rondelle
podkładka pod nakrętkę ; plasterek

różowy
rose

rouge
czerwony

rutyna
routine (train-train) ; rutoside (rutine)
routine
rutyna; nuda, monotonia

sanatorium
maison de repos, centre de soins

sanatorium
sanatorium dla gruźlików

sekcja
(sekcja zwłok) autopsie, dissection

section
oddział, sekcja; przekrój

seks
sexe (relation)

sexe
płeć; seks, zmysłowość

sektor
secteur (zone)
secteur
sektor; sieć (elektryczna)
senat
Sénat (parlement), sénat (conseil d'université)
sénat
senat (wyższa izba parlamentu)

sensacja
sensationnel

sensation
odczucie

ser
fromage

serre
szklarnia; szpony, pazury

serwis
service (après-vente)

service
służba; oddział, biuro, urząd; obsługa; przysługa

serweta
napperon, serviette
serviette
serwetka, teczka

sezon
saison (haute saison, morte saison)

saison
pora roku; sezon

skafander
scaphandre, anorak
scaphandre
skafander

skleroza
vieillissement

sclérose
stwardnienie rozsiane; skostnienie

skrypt
cours polycopié

script
scenariusz; pismo techniczne

soda
soude

soda
lemoniada

sold
unité monétaire divisionnaire italienne

solde
żołd; wyprzedaż

szpatułka
spatule de laboratoire

spatule
łopatka; szpachelka; szufelka; dziób narty

spirytus
alcool

spirituel
dowcipny; duchowy; duchowny

stacjonarny
fixe (ligne téléphonique)
stationnaire
stały, ustalony, stojący (matematyka, fizyka)

starter
démarreur

starter
ssanie

status
statut

statut
status; statut

staż
ancienneté

stage
praktyka, szkolenie

sygnał
tonalité ; signal

signal
znak; sygnał;

sygnatura
cote

signature
podpis

syndyk
liquidateur ; syndic

syndic
zarządca; syndyk

szalet
toilettes (chalet de nécessité)

chalet
schronisko; szałas

szansonier
chanteur

chansonnier
piosenkarz/ śpiewak kabaretowy

szanty
chants de marin

chants
śpiewy; pieśni;

szarlotka
gâteau aux pommes

charlotte
deser z owoców i biszkoptów

szosa
route

chaussée
jezdnia

szosa
route

chausses
pludry

szyfr
chiffre (code, combinaison)

chiffre
cyfra, szyfr

tabletka
comprimé

tablette
stolik; tabliczka

taboret
tabouret

tabouret
taboret; stołek

talon
coupon, bon

talon
pięta

tata
papa

tata
ciocia, cioteczka, ciotka

technik
technicien

technique
technika

temat
thème ; sujet

thème
temat; przedmiot; tłumaczenia na język obcy (w szkole)

teoretyk
théoricien

théorique
teoretyczny

teraz
maintenant

terrasse
terasa

teren
terrain

terrain
teren, grunt, obszar

termin
délais ; à terme

terme
koniec, kres; słowo

tort
gâteau à la crème

tarte
fr. ciasto z owocami (tarta)

tort
gâteau à la crème

tort
niesłuszność; błąd; wina; krzywda; szkoda

trafika
bureau de tabac

trafic
nielegalny handel (przemyt); ruch pojazdów

trasa
trajet, parcours

trace
ślad

trefl
trèfle

trèfle
koniczyna; trefl

trezor (sejf)
coffre-fort

trésor
skarb

trykot
maillot (de bain, p.ex.), sous-vêtement chaud
tricot (gilet)
pulower, sweter

trup
cadavre

troupe
gromada; grupa

turysta
touriste

tourista
choroba

turystyka
tourisme

touristique
turystyczny

utylizacja
recyclage
utilisation
użytkowanie, użycie

verte
tournez la page, TSVP

verte
zielona

vis-à-vis
voisin ; en face

vis à vis
naprzeciwko; twarzą w twarz

wakacje
vacances d’été

vacances
urlop; wakacje; ferie

walet
valet (de cartes)

valet
służący; sługa; pokojowiec; walet

wenta
vente de charité

vente
sprzedaż; wenta

werbować
recruter, débaucher
verbaliser
pisać protokół; wysłowić w słowa
wersalka,
canapé-lit convertible, divan
versaillaise
z Wersalu

wersja
version

version
przekład na język ojczysty; wersja

wigilia
réveillon/veillée/veille de Noël

vigile
stróż/straż nocny

winegret
vinaigrette

vinaigre
ocet

wulgaryzacja
avilissement

vulgarisation
popularyzacja

żaluzja
jalousie ; persienne

jalousie
zawiść; żaluzja

żel
gel (produit)

gel
mróz; żel

zobligować
inciter, engager à faire qc.

obliger
zmuszać

zrezygnować
abandonner, renoncer, annuler, sacrifier

résigner (se)
pogodzić się

żur
soupe à la farine de seigle

jour
dzień

Bibliographie complémentaire

Annie Cataldi-Wełniak. Les fautes de français langue étrangère : Interférence de la langue polonaise. in Języki obce w szkole 1, pp. 47-52., Warszawa, 1994

Jacek Pleciński. Quelques types de relations sémantiques dans le lexiques: français et polonais. Essai d'une confrontation. Poznań 1987.

Jacek Pleciński,  Dictionnaire de faux amis français et polonais, Objectifs et réalisation, in Romanica Cracoviensia, vol 11, pp. 385-393, 2012

Alain Schneider, L'apprentissage du vocabulaire français par les Polonais, Wroclaw, 1994

Weronika Wilczyńska. Un dictionnaire des faux-amis : pour quoi faire? in Le Français dans le Monde. Numéro spécial: Lexiques, pp. 179-186, 1989

Weronika Wilczyńska. "Faux amis" czy "amis infidèles" – definicja a praktyka. in Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych. Eds. Jolanta Maćkiewicz, Janusz Siatkowski. Wrocław 1992 (= Język a kultura, 7), pp. 161-168, 1992

Leon Zaręba. Polskie awantura i francuskie aventure: Studium kontrastywne. in Poradnik Językowy 1, pp. 11-23, 1980

Weronika Wilczyńska, Bruno Rabiller. Słownik pułapek językowych polsko-francuski. Warszawa, 1995

bullet Sur les "faux-amis" en général : http://www.lipczuk.buncic.de/ (2003)